LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Vispārīgi noteikumi

 1. Deju studija REVERSE, turpmāk – REVERSE, nodrošina tīmekļa lapā www.veikals.reversestudio.lv, turpmāk – e-veikals, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams e-veikalā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa.
 2. Atverot un lietojot REVERSE e-veikalu, apskatot jebkuru tās sadaļu vai fragmentu un izmantojot jebkādu tās funkcionalitāti, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērto bez ierobežojumiem un nosacījumiem.
 3. Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas REVERSE e-veikalā piedāvātos pārdodamos formas tērpus un citas preces, turpmāk – Preces, vai pasākuma biļetes, turpmāk – Biļetes, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”. Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.
 4. Distances līgums par Preces un Biļešu pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar Preces vai Biļešu apmaksas brīdi.
 5. Mūsu kontaktinformācija ir pieejama REVERSE sadaļā Kontakti, kā arī, e-pastā, kad tiek iegādātas pasākuma biļetes vai citas preces.

Preces un Biļetes

 1. REVERSE e-veikalā pieejamās Biļetes un Preces, ar kuriem mēs varam jūs nodrošināt, ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot no mums saņemtos pakalpojumus. REVERSE patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai jums nodrošināmo preču, vai biļešu vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu.
 2. REVERSE e-veikalā tiek pārdotas Biļetes tikai REVERSE rīkotajiem pasākumiem un ir visas tiesības mainīt biļešu cenas vai to pārdošanas un atpirkšanas noteikumus (t.sk. pasākuma norises vietu un laiku, (sēd)vietu izvietojumu, zāles ietilpību, iespējamās atlaides un citus parametrus).
 3. REVERSE e-veikalā tiek pārdotas Preces sadarbībā ar printēšanas uzņēmumiem Latvijā. REVERSE ir visas tiesības mainīt Preču cenas vai pārdošanas un atpirkšanas noteikumus REVERSE e-veikalā. Par Preču kvalitāti REVERSE neatbild.
 4. Preču un Biļešu galīgā cena tiek norādīta ieskaitot nodokļus un nodevas, ja tādi ir paredzēti. Saskaņā ar PVN likuma 59.pantu, visām cenām netiek piemērots PVN nodoklis.

Pirkuma veikšanas un norēķinu kārtība

 1. Tirdzniecībā uz vienu pasākumu vienlaicīgi var būt biļetes par dažādām cenām.
 2. Tirdzniecībā var būt speciāli Biļešu vai Preču piedāvājumi vai speciālas cenas, kuru nosacījumi un termiņi ir norādīti atsevišķi katra pasākuma vai Preču aprakstā.
 3. E-biļešu tirdzniecība var tikt pārtraukta pirms pasākuma sākuma laika.
 4. Biļešu un Preču cenas un pieejamo Biļešu vai Preču skaits (vispār uz pasākumu, un par attiecīgo cenu) var mainīties līdz brīdim, kad klients Biļetes vai Preces ir ielicis savā pirkumu grozā.
 5. E-veikalā izvēlēto Biļešu vai Preču apmaksai, pēc to ielikšanas pirkumu grozā, tiek dotas 15 minūtes, kuru laikā klientam ir jāveic to apmaksa, izmantojot maksājuma kartes (VISA, Mastercard).
 6. Ja 15 minūšu laikā klients nav veicis apmaksu, darījums nav noticis. Biļetes un Preces tiek atbrīvotas brīvai tirdzniecībai un klientam iegādes process ir jāveic no jauna. Šādā gadījumā REVERSE neuzņemas atbildību, ja klientam neizdodas atkārtoti iegādāties iepriekš izvēlētās Biļetes vai Preces (ja ir nopirktas visas Biļetes uz attiecīgo pasākumu vai Preces vairs nav pieejamas).
 7. E-veikalā nav iespējama Biļešu vai Preču rezervācija ar pēcapmaksu, apmaksa par izvēlētajām Biļetēm vai Precēm ir jāveic uzreiz.

Biļešu un Preču saņemšana

 1. Pēc maksājuma veikšanas, atgriežoties uz REVERSE e-veikalu, ir iespējams e-biļeti (.pdf) saglabāt savā ierīcē vai izdrukāt. Biļete tiek automātiski nosūtīta arī uz klienta e-pasta adresi, kuru klients ir uzrādījis biļešu iegādes procesa laikā.
 2. Pēc maksājuma veikšanas par kādu no Precēm, klients ir rezervējis sev Preci un saņems apstiprinājuma e-pastu, kad preci būs iespējams saņemt.
 3. Iegādātas Preces ir iespējams saņemt tikai REVERSE studijā – Meža iela 1-k1, bez maksas.
 4. REVERSE neuzņemas atbildību par kļūdām Biļešu vai Preču piegādē, ja tās notikušas tādēļ, ka klients ir norādījis neprecīzus datus.
 5. Gadījumā, ja klients nav saņēmis nopirktās Biļetes savā e-pastā vai nav saņēmis apstiprinājuma e-pastu par iegādātajām Precēm, klientam ir jāsazinās ar REVERSE pa e-pastu info@reversestudio.lv

Pasākumu biļešu atgriešanas, mainīšanas un atmaksas kārtība

 1. Pasākumu biļetes netiek atgrieztas un mainītas.
 2. Gadījumā, ja pasākums nenotiek, tas tiek atlikts vai tiek mainīta pasākuma norises vieta vai laiks, REVERSE uzņemas visu atbildību pret biļešu pircējiem, naudas atgriešanu vai biļešu maiņu.
 3.  Biļešu iegādes komisijas un maksa par papildus pakalpojumiem netiek atmaksāta.
 4. REVERSE neatlīdzina nozaudēto, iznīcināto un bojāto Biļešu vērtību, un neizsniedz citas Biļetes šādu biļešu vietā.

Preču atgriešanas, mainīšanas un atmaksas kārtība

 1. Klientam ir tiesības atteikties no iegādātajām Precēm REVERSE e-veikalā 14 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas dienas, atvedot tās REVERSE studijā – Meža iela 1-k1. Precēm jābūt nelietotām un nesabojātām, un sūtījumam jāpievieno izdrukāts pasūtījuma apstiprinājums. Jebkādas atpakaļsūtīšanas izmaksas sedz klients.
 2. REVERSE atmaksās saņemto naudu maksātāja kontā 3 darba dienu laikā no dienas, kad būs saņemtas atgrieztās Preces, taču dažos gadījumos naudas atmaksa var aizņemt līdz 14 dienām.
 3. Iegādātās presonalizētās PRECES (piemēram, ūdens pudele ar iniciāļiem) nav iespējams atgriezt vai mainīt.

REVERSE tiesības un pienākumi

 1. REVERSE nepārbauda lietotāja personību. Jebkura e-veikala lietotāja dati tiek aizsargāti un nav pieejami publiskai apskatei. Reģistrēšanās pirkuma veikšanai nav obligāta.
 2. REVERSE nepārbauda pircēja vai īpašnieka personas identitāti, nedz arī uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties nepareizu datu vai citu personu datu izmantošanas rezultātā.
 3. REVERSE nepārbauda vai konkrētajam lietotājam ir tiesības iegādāties Biļetes ar atlaidi (piemēram, “Studenta atlaide”), atbilstoši konkrētā pasākuma organizatora noteikumiem. Biļetes ar atlaidi iegāde negarantē ieeju pasākumā. Ieejas tiesības pasākumā šādos gadījumos pārbauda pasākuma norises vietā.
 4. E-veikala lietošanas noteikumu pārkāpšana dod REVERSE tiesības bloķēt lietotāja pieeju e-veikalam un/vai anulēt jebkuru lietotāja Biļešu vai Preču pirkumu.

Lietotāja tiesības un pienākumi

 1.  E-veikala lietotājs apņemas netraucēt e-veikala darbību un neiejaukties tā tehniskajos risinājumos.
 2. Jebkāda e-veikala darbības, datu vai dizaina pārraudzība, kopēšana, reproducēšana, lietošana un datu publicēšana jebkādos nolūkos ir aizliegta.
 3.  Lietotājs veicot biļešu iegādi pārliecinās, ka pēc apmaksas ir faktiski saņēmis biļetes e-pastā vai lejuplādējamu failu veidā. Pretējā gadījumā nekavējoties informējot par to REVERSE pa e-pastu info@reversestudio.lv

Personas datu apstrādes noteikumi

 1. Lai nodrošinātu Vietnes darbību un pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu, REVEERSE kā personas datu pārzinis veic personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saziņai ar REVERSE par personas datu apstrādi izmantojiet info@reversestudio.lv.
 2. REVERSE veic sekojošu personas datu apstrādi:
  1. pirkuma datu saglabāšanu pirkuma līguma izpildei (pircēja e-pasta adrese, IP adrese, pirkuma laiks, maksājuma rekvizīti, pirkuma saturs) un iespējamai vēlākai pircēja un pirkuma satura identificēšanai, ja rodas tāda vajadzība, kā arī normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā grāmatvedības un lietvedības pienākumu izpildei. Pircēja e-veikalā ievadītie personas dati tiek glabāti pus gadu no pasākuma norises datuma, uz kuru tika pirkta biļete, pēc tam šie dati tiek dzēsti no REVERSE aktīvās datu bāzes.
  2. sīkdatņu (cookie) glabāšanu un apstrādi saskaņā ar REVERSE privātuma politiku.
  3. jebkurai personai ir tiesības pieprasīt REVERSE piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tai ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

Citi noteikumi

 1. Jebkuras nesaskaņas, kas var rasties, iepērkoties e-veikalā, tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikā valdošo likumdošanu.
 2. REVERSE ir tiesības šos lietošanas noteikumus mainīt jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma. Gadījumā ja ir satura atšķirības šo noteikumu tulkojumos citās valodās, par galveno uzskatāma noteikumu Latviešu valodas versija.
 3. Šie noteikumi ir pieejami REVERSE e-veikalā sadaļā “Lietošanas noteikumi”.
 4. REVERSE ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.